English (United Kingdom) Hebrew

תכניות רובוטיקה - עיטם

עיטם רובוטיקה מפתחת מערכות רובוטיקה לימודיות לפיתוח חשיבה מדעית-טכנולוגית עבור בתי ספר כפתרון מערכתי כולל - כל מערכות הרובוטיקה מסופקות עם תכנית לימוד מקיפה, מערכי שיעור, ספרות והדרכות למורים ולמדריכים.

תחרות הרובוטיקה רובטראפיק ע"ש נדב שוהם 2019 תתקיים השנה בטכניון ב 14.3.2019.


סביבת העבודה בה עובדים התלמידים הינה - סביבת עבודה ללימוד רובוטיקה ולתכנות הרובוט. סביבה זו מאפשרת לכתוב תכניות לרובוט באופן גרפי, כתחליף פשוט וקל לכתיבת הוראות טקסט. לצפייה במסך מלא...

בתי"ס יסודיים חטיבות ביניים בתי"ס תיכוניים/אקדמיה


מדעי המחשב

אפשרויות ללימוד מדעי המחשב באופן מקוון: